Regulamin świadczenia usług przez fashionweb.pl

Dodano: 28.03.2013 [17:08]

Definicje:
fashionweb.pl - oznacza serwis internetowy o tematyce modowej, umożliwiający Czytelnikom korzystanie z mechanizmów informatycznych, publikowanie własnych zdjęć (stylizacji) w ramach zakładki Fashion Fight oraz korzystanie informacji opracowywanych rzez redakcję fashionweb.pl i/lub jej Partnerów oraz zasobów sieci internetowej.
Partner - podmiot współpracujący z fashionweb.pl.
Czytelnik – każda osoba, która korzysta z zasobów fashionweb.pl oraz dostępnych w ramach serwisu usług.
Fashion Fight – galeria zdjęć, której zawartość mogą modyfikować zarejestrowani Czytelnicy mający prawa autorskie do dodawanych zdjęć lub posiadający zgodę autora na ich publikację w serwisie.
Usługi - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.):

Usługi informacyjne – zapewnienie Czytelnikom dostępu do treści, zdjęć i multimediów o tematyce modowej udostępniane na indywidualne żądanie Czytelnika w taki sposób, aby miał on do nich dostęp w wybranym przez siebie czasie za pośrednictwem stron internetowych serwisu fashionweb.pl lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości serwisu w urządzeniach mobilnych. Serwis fashionweb.pl umożliwia także pobieranie fragmentów treści za pośrednictwem kanałów RSS;
Usługi społecznościowe – umożliwienie Czytelnikom korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisów społecznościowych (zgodne z obowiązującymi tam regulaminami). Umożliwienie Czytelnikom nawiązywania kontaktów oraz komentowania treści zawartych w serwisie lub udostępnionych za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Zamieszczanie informacji w udostępnionych do tego obszarach w infrastrukturze serwisów społecznościowych.
Usługi reklamowe – emisja reklam na łamach serwisu fashionweb.pl oraz umożliwienie prowadzenia kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).

Postanowienia ogólne:
Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z serwisu fashionweb.pl oraz zakres odpowiedzialności fashionweb.pl.
Korzystając z serwisu fashionweb.pl Czytelnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia, a co za tym idzie zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Każdy Czytelnik po zarejestrowaniu i zalogowaniu w serwisie fashionweb.pl, korzystając z udostępnionych funkcjonalności może dodawać zdjęcia do galerii Fashion Fight.

Serwis fashionweb.pl oświadcza, że:

zamieszczane w galerii Fashion Fight zdjęcia nie są publikowane automatycznie, a redakcja fashionweb.pl zastrzega sobie jednostronne prawo do decyzji o ich publikacji,
dodawane przez zarejestrowanych Czytelników zdjęcia podlegają zatwierdzeniu bądź odrzuceniu, a redakcja fashionweb.pl nie ingeruje w ich zawartość merytoryczną lub językową,
Zarejestrowani Czytelnicy wgrywając zdjęcia do galerii Fashion Fight oświadczają, że posiadają prawa autorskie do zdjęcia lub zgodę autora na publikację w serwisie fashionweb.pl. Naruszenie tych zasad lub złożenie fałszywego oświadczenia pociąga za sobą konsekwencje prawne wobec Czytelnika.

Warunki techniczne:
Serwis fashionweb.pl zastrzega, że korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz plików cookies.

Prawa i obowiązki Czytelników:
Czytelnik ma prawo do do korzystania z serwisu fashionweb.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
Zakazane jest korzystanie z serwisu fashionweb.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Postępowanie reklamacyjne:
Reklamacje dotyczące Usług serwisu fashionweb.pl można zgłaszać, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: redakcja@fashionweb.pl, w temacie e-maila wpisując: REKLAMACJA.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej oraz krótki opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis fashionweb.pl.

Odpowiedzialność fashionweb.pl:
fashionweb.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Czytelników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu fashionweb.pl.

fashionweb.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach serwisu fashionweb.pl w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

fashionweb.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Czytelnika z serwisu fashionweb.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Prawa własności intelektualnej:
Serwis fashionweb.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, programy informatyczne i materiały multimedialne.

Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim serwis fashionweb.pl udostępnia na swoich podstronach na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

Czytelnik może korzystać z treści dostępnych na stronach serwisu fashionweb.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści i zdjęć zamieszczonych na łamach serwisu fashionweb.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji fashionweb.pl (poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Czytelnicy udostępniający na łamach serwisu fashionweb.pl treści i zdjęcia, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach serwisu fashionweb.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy udostępniający na na łamach serwisu fashionweb.pl treści i zdjęcia, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają redakcji fashionweb.pl niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści.

Ochrona prywatności:
Serwis fashionweb.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
W ramach świadczenia niektórych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie serwis fashionweb.pl zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

fashionweb.pl informuje, że korzysta z plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Czytelnika umożliwiają jego identyfikację oraz analizowanie jego zainteresowań i zachowań na stronie.

Serwis fashionweb.pl zapewnia, że gromadzi informacje o Czytelnikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się wyłącznie jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce cookies).

Ochrona danych osobowych:
fashionweb.pl informuje, że w przypadku korzystania z niektórych Usług (np. Fashion Fight) Czytelnicy będą zobowiązani do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez fashionweb.pl zgodnie z obowiązującym prawem.

Administratorem danych osobowych Czytelników jest fashionweb.pl, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług. Ponadto każdy Czytelnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez serwis fashionweb.pl.

Postanowienia końcowe:
Serwis fashionweb.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na łamach fashionweb.pl w formach stosowanych w Internecie.
Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie z serwisu fashionweb.pl po wprowadzeniu ewentualnych zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie fashionweb.pl.

Polecaj

        Fashion Fight

        Cytat
        fashionweb
        Coś na dzisiaj
        fashionweb
        Coś pięknego
        fashionweb
        Cytat na Walentynki
        fashionweb